Klimaat Rechtvaardigheid België

Wij zijn een collectief van personen in België die zich inzetten rond Klimaat Rechtvaardigheid. We willen de klimaatproblemen aanpakken in lijn met klimaatwetenschap en volgens sociale gelijkheid. Iedereen die zich in deze principes en onze manier van werken kan vinden, is meer dan welkom samen krachten te bundelen.


Train logo

Onder de naam "Climate Express" brachten we vele mensen en organisaties bij elkaar. We zorgden afgelopen jaar voor een speciale trein om met zo'n 700 mensen naar Warsaw te sporen om onze stem te laten horen aan de klimaatonderhandelingen (COP19).


Dit team, aangevuld met meer geïnteresseerden, werkt ondertussen verder aan een massale mobilisatie naar de klimaatonderhandelingen in Parijs, COP21, december 2015. We doen dit onder de veelzeggende slogan "de trein blijft rijden", al werken we ook aan andere vervoersopties, zoals een fietskaravaan.


Lees er alles over op train.climatejustice.eu


Volunteering Together logo

Naast het organiseren van concrete projecten het het lanceren van processen daarvoor, willen we ook expliciet aandacht hebben voor de mensen en het verbeteren van processen. We erkennen dat voor vrijwilligerswerk niet enkel inspirerend werk nodig is, maar dat het ook steunt op het welbevinden van de mensen en hun collectieve group interacties.


Het eerste concrete project hierin wordt de Training Cursus "Volunteering Together : inner well-being for authentic relationships". Hiermee willen we de context van vrijwilligerswerk en het welbevinden van vrijwilligers onder de loep nemen. We vertrekken vanuit het individuele perspectief, wat en hoe we zelf kunnen bijdragen aan een positieve constructieve ervaring.


Lees meer op de website volunteer-net.eu of volg onze facebook pagina.


Deze twee takken (projecten) zijn momenteel waar onze actieve mensen mee bezig zijn. Heb je zelf een idee en energie, in lijn met onze principes, laat het gerust horen.


Meer weten ? Stuur een email naar [Om dit email adres te zien, gelieve JavaScript te activeren.]

Justice Climate Belgique

Nous sommes désolés, notre texte de introduction n'est pas encore disponible en Français.

Onder de naam "Climate Express" brachten we vele mensen en organisaties bij elkaar. We zorgden afgelopen jaar voor een speciale trein om met zo'n 700 mensen naar Warsaw te sporen om onze stem te laten horen aan de klimaatonderhandelingen (COP19).

Climate Justice Belgium

We are a collective of people in Belgium committing towards Climate Justice. We want to address climate issues in line with climate science and social justice principles. Anyone who agrees with these principles and our way of working, is welcomed to bundle forces.


Train logo

Under the banner "Climate Express" we brought together many people and organisations. We arranged a special train to travel with about 700 people to Warsaw to have our voice heard at the climate negotiations (COP19).


This team, reinforced by more intersted people, continues to work on a mass mobilisation towards the climate negotiations in Paris, COP21, December 2015. We're doing this under the telling slogan "the train keeps riding", though we're also working on other transport options, like a bicycle caravan.


Read more on train.climatejustice.eu


Volunteering Together logo

Besides organising concrete projects and launch the processes towards those, we also want to have explicit attention for the people and improving processes. We acknowledge that volunteering takes not only inspirational work, but also relies on the well-being of the people and their collective group interactions.


The first concrete project herein will be the Training Course "Volunteering Together : inner well-being for authentic relationships". With this we want to take a closer look at the context of volunteering and the well-being of volunteers. We start from the individual's perspective, what and how we can contribute ourselves to a positive constructive experience.


Read more on the website volunteer-net.eu or follow our facebook page.


These two branches (project)s are currently where our active people are working on. Do you have and idea and energy yourself, in line with our principles, do give us a shout.


Want to know more ? Send an email to [To see this email address, please activate JavaScript.]